§ 10 Tilakoordinaattorin virkaan valinta

Lataa 

KEUDno-2019-376

Päätöspäivämäärä

3.4.2019

Päätöksen tekijä

talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

 

Haastattelujen ja koulutuksen ja työkokemuksen perusteella tilakoordinaattorin virkaan on sopivin hakijoista Sanna-Mari-Koistinen. 

Sanna-Mari Koistinen on peruskoulutukseltaan röntgenhoitaja AMK. Lisäksi hän on suorittanut mm. asumisneuvojan ja perintätoimen tutkinnot. Hänellä on useamman vuoden kiinteistöpuolen työkokemus ja vahva soteorganisaation toiminnan tuntemus.  Lisäksi hakijan vahva kokemus tilahallinnasta ja kiinteistöalan keskeisten prosessien ja niihin liittyvien säädösten tuntemuksesta sekä tilahallintajärjestelmän käyttöönotosta.

 

.

Päätös

 

Päätän valita tilakoordinaattorin virkaan Sanna-Mari Koistisen.

Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 3 700 euroa.

 

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on kuusi kuukautta

Allekirjoitus

talous- ja hallintojohtaja Tarsia Päivi

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut