§ 16 Talous- ja hallintojohtajan toimivallan delegointi

Lataa 

KEUDno-2019-1019

Päätöspäivämäärä

28.6.2019

Päätöksen tekijä

talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän siirtää toimivaltaa alla oleville viranhalijoille

Hallintopäällikkö:

1. vastaa hallintopalvelut toimintayksikön toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta

2. vastaa johdon tuki- ja sihteeripalvelusta, asiakirjahallinnasta, arkistotoimesta, tekstikäsittelypalvelusta, lakimiespalvelusta sekä tietoturva- ja tietosuojapalvelusta

3. Päättää muista tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 100.000 euroa.

 

Hankintapäällikkö

1. vastaa hankintapalvelut toimintayksikön toiminnasta, henkilöstöstä ja taloudesta

2. vastaa kilpailutuksista ja sopimustenhallintapalveluista sekä tuotevalikoiman hallinnasta

3. päättää tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 100.000 euroa

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Nimi ja titteli

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut