§ 13 Päätös sosiaalihuollon asiakkaiden ns. välivuokra-asuntojen rästivuokrien ja vahingonkorvausten maksusta keusote-kuntien Asunto-Osakeyhtiöille.

Lataa 

KEUDno-2019-399

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2019 § 156), §18.
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Keski-Uudenmaan Sote –kuntayhtymä sitoutuu maksamaan ns. välivuokra-asuntojen rästivuokrat ja normaalista kulumisesta poikkeavat asunnon vahingot, jos sosiaalihuollon asiakkaalta ei perinnästä huolimatta ole saatu vuokrarästejä ja/tai vahinkokorvauksia perittyä.

Rästivuokrat/vahingonkorvaukset laskutetaan kuntayhtymältä 2 kertaa vuodessa erillisen rästivuokralistan perusteella.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut