§ 12 Päätös sähköisen viranhaltijapäätöksen hankinnasta CaseM-järjestelmään

Lataa 

KEUDno-2019-398

Päätöspäivämäärä

11.4.2019

Päätöksen tekijä

talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2019 § 154), §18.
 

Päätös

Päätän hyväksyä Tieran tarjouksen CaseM:n sähköisestä allekirjoitusominaisuudesta, jonka käyttöönotto- ja koulutuskustannusarvio on 7 742 euroa. Lisäksi sähköisen allekirjoituksen jatkuvan palvelun hinta on 940 euroa/kk.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut