§ 4 Muistiotositteiden hyväksyjät

Lataa 

KEUDno-2020-627

Päätöspäivämäärä

20.3.2020

Päätöksen tekijä

talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Yhtymähallitus 21.1.2020 talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2020.

Päätös

Muistiotositteita voivat hyväksyä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut- kokonaisuuden talouspäällikkö, ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen talouspäällikkö, terveyspalvelut ja  sairaanhoidon palvelualueen talouspäällikkö sekä  aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen talouspäällikkö.

Allekirjoitus

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut