§ 18 Laskujen hyväksymisoikeudet/palvelualueiden talouspäälliköt

Lataa 

KEUDno-2019-1035

Päätöspäivämäärä

5.7.2019

Päätöksen tekijä

talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Yhtymähallitus 12.2.2019 § 17: talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019

Päätös

Päätän myöntää kuntayhtymän kaikkien kustannuspaikkojen laskujen  hyväksymisoikeudet Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen, Terveyspalvelut ja sairaanhoitopalvelujen sekä Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen talouspäälliköille.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Päivi Tarsia talous- ja hallintojohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut