§ 9 Laskujen hyväksymisoikeudet palvelualueittain

Lataa 

KEUDno-2019-337

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

talous- ja hallintojohtaja

Päätöksen perustelut

Yhtymähallitus 12.2.2019 § 17, talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteiden mukaisesti hyväksymis- ja varahyväksymisoikeudet

-strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuudelle

-aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut  palvelualueelle

-ikäihmisten ja vammaisten palvelualueelle.

Lisäksi myönnän strateginen kehittäminen ja tukipalvelut -kokonaisuuden talouspäällikölle oikeudet toimia talous- ja hallintojohtajan varahyväksyjänä koko kuntayhtymän laskujen osalta.

 

 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Päivi Tarsia

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut