§ 1 Sosiaaliohjaajan suoratäyttö Nurmijärven sosiaaliseen kuntoutukseen

Lataa 

KEUDno-2022-10966

Päätöspäivämäärä

5.9.2022

Päätöksen tekijä

sosiaalisen kuntoutuksen esimies, Hyvinkää ja Nurmijärvi

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen määräaikaisesti Nurmijärven sosiaalisen kuntoutuksen yksikköön. Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän vakituiselle ko tehtävän viranhaltijalle on myönnetty virkaavapaa ajalle 1.10.2022-19.3.2023. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikön vastuulle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoito tulee turvata virkavapaan ajan. 

Lähihoitaja ja ohjaustoiminnan artenomi AMK Sanna Pyhähuhta on jo aikaisemmin hoitanut ko tehtävää määräaikaisesti toimessa, hän on hyvin perehtynyt tehtävään Nurmijärven yksikössä, sekä laajemmin sosiaalisen kuntoutuksen yksikön tehtäviin Keusoten alueella. Pyhähuhta on työlomalla omasta vakituisesta ohjaajan tehtävästään, joka on Hyvinkään sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä. Pyhähuhdalla on mahdollisuus hoitaa nyt avoinna oleva määräaikainen sosiaaliohjaajan viransijaisuus Nurmijärven yksikössä. Pyhähuhta opiskelee työn ohessa sosionomiksi, valmistumisesta puuttuu opinnäytetyö. Suoratäytöllä turvataan Nurmijärven sosiaalisen kuntoutuksen yksikön lakisääteisen palveluvelvoitteen toteutuminen. 

Päätös

Päätän, että lähihoitaja/ohjaustoiminnan artenomi AMK Sanna Pyhähuhta hoitaa määräaikaisesti Nurmijärven sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajan avointa virkaa ajalla 1.10.2022-19.3.2023.

Allekirjoitus

Carita Turunen, sosiaalisen kuntoutuksen Hyvinkään ja Nurmijärven esimies 

Organisaatiotieto

Aik.miel.terv-, päihde-, sos.- ja lasten, nuorten ja perh. palv.