§ 5 Toimintasääntö: Perhekeskuspalvelut

Lataa 

KEUDno-2019-342

Päätöspäivämäärä

11.4.2019

Päätöksen tekijä

perhekeskuspalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Perhekeskuspalvelujen tulosaluepäällikön toimivalta on määritetty hallintosäännön 19§. Palveluiden tarkoituksenmukainen tuottaminen kuntayhtymän asiakkaille sekä tulosalueen organisaation toiminta edellyttää em. toimivallan siirtoa tulosalueen viranhaltijoille.
Hallintosäännön 19§ mukaisesti tulosalueen päällikkö vastaa tulosalueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista. 


Tämä päätös kumoaa perhekeskuspalvelujen päällikön päätöksen delegoinneista 29.3.2019 § 4.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2019 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän siirtää hallintosäännön mukaista toimivaltaa hankinnoista 1.4.2019 alkaen seuraaville viranhaltijoille:
1.    Koordinoiva esimies (perhesosiaalityö, perhetyö ja kotipalvelu sekä sosiaali- ja kriisipäivystys), hankinnat, joiden arvo on enintään          100.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
2.    Koordinoiva esimies (perheneuvola, nuorisoasema ja perheoikeudelliset asiat), hankinnat, joiden arvo on enintään 30.000 euroa ja      niitä koskevista hankintaoikaisuista.
3.    Koordinoiva esimies (neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto), hankinnat, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
4.    Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
5.    Perhesosiaalityön esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
6.    Perheneuvolan ja nuorisoaseman esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista. 
7.    Neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 15.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Perhekeskuspalvelujen päällikkö Minna Kairesalo

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut