§ 7 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimiehen vuosiloman sijaisuus

Lataa 

KEUDno-2019-955

Päätöspäivämäärä

26.6.2019

Päätöksen tekijä

perhekeskuspalvelujen päällikkö

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimihenä toimii ajalla 1.7.- 28.7.2019 Virpi Ikäheimo. 

Virpi Ikäheimolla on kyseisenä ajankohtana sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimiehen päätösvalta delegointisäännön mukaisesti sekä esimiehen päätösvalta hallintosäännön mukaisesti. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna Makkonen, vs. perhekeskuspalvelun päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote