§ 3 Sosiaalityöntekijän virkavalinta Tuusulan perhesosiaalityöhön

Lataa 

KEUDno-2019-1745

Päätöspäivämäärä

27.11.2019

Päätöksen tekijä

perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, perheneuvola, nuorisoasema ja koulujen psyks.sh

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

•    Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän virkaan valitaan Jaana Kannistu.
•    Jaana Kannistun viran hoito alkaa 2.12.2019.
•    Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    Sosiaalityöntekijän viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Minna Makkonen vs. koordinoiva esimies, perhekeskuspalvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut