§ 1 Sosiaaliohjaajan virkavalinta, perheoikeudellinen yksikkö

Lataa 

KEUDno-2020-989

Päätöspäivämäärä

4.5.2020

Päätöksen tekijä

perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, perheneuvola, nuorisoasema ja koulujen psyks.sh

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaaliohjaajan virkaan valitaan Minna Silen' 
•    viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Kaisa Mannermaa, vs.koodrinoiva esimies 

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut