§ 4  Hallinnollisten ylilääkäreiden vastuualueiden muutos määräajaksi 7.10.-31.12.2019. 

Lataa 

KEUDno-2019-1587

Päätöspäivämäärä

14.10.2019

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
§ 17 kohdan 1 mukaan palvelujohtajan tehtävänä on seurata jäsenkuntien väestön tarpeiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden kehitystä sekä tämän perusteella laatia johtopäätökset palvelujen saatavuutta, palvelutasoa, palvelurakennetta ja kustannustaso koskevia tavoitteita ja niiden toteuttamista koskevia toimenpiteitä varten.

Päätös

Hyväksyn Nurmijärven Kirkonkylän ja Klaukkalan sekä Järvenpään hallinnollisten ylilääkäreiden vastuualueiden muutoksen määräajaksi 7.10.-31.12.2019.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, Palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut