§ 10 Tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijaiset; 1 lääkärin lisääminen ja 1 lääkärin poistaminen

Lataa 

KEUDno-2020-833

Päätöspäivämäärä

27.4.2021

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Luvun 4 § 14 mukaan toimielin ja viranhaltija voivat lainsäännökset huomioon ottaen siirtää niille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen lalaiselleen viranahltijalle. Se viranhaltija, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Päätös

Epidemiatilanteen jatkuessa nimetään Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tartuntatautivastaavan lääkärin Paula Kososen sijaiseksi jo olemassa olevien sijaisten lisäksi lääkäri Heli Rentola-Back. Lisäksi sijaislistasta poistetaan Satu Räikkä-Laineen nimi. Hänen työsuhteensa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymään on päättynyt.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut