§ 113 Tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijaiset; 1 lääkärin lisääminen

Lataa 

KEUDno-2020-833

Päätöspäivämäärä

7.5.2020

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)

Luvun 4 § 14 mukaan toimielin ja viranhaltija voivat lainsäännökset huomioon ottaen siirtää niille hallintosäännössä määrätttyä toimivaltaa edelleen lalaiselleen viranahltijalle. Se viranhaltija, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.
 

Päätös

Epidemiatilanteen jatkuessa nimetään Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tartuntatautivastaavan lääkärin Paula Kososen sijaiseksi jo olemassa olevien sijaisten lisäksi yleislääketieteen erikoislääkäri Aino Luukkonen.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, vt. palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut