§ 124 Sopimuksen irtisanominen: Ikäihmisten asumispalveluyksiköiden lääkäripalvelut

Lataa 

KEUDno-2019-2226

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
§ 20 kohdan 6 mukaan palvelujohtaja päättää palvelualueensa sopimuksista, sitoumuksista sekä hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 2 500 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän hyväksyä ikäihmisten asumispalveluyksiköiden lääkäripalveluja koskevan sopimuksen irtisanomisilmoituksen Pihlajalinna Terveys Oy:lle 14.9.2020 alkaen.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut