§ 85 Puitesopimus pitkäaikaishoidon piirissä olevien vanhusten perusterveydenhuollon tason lääkäripalveluista Mäntsälän ja Pornaisten alueella

Lataa 

KEUDno-2020-374

Päätöspäivämäärä

4.4.2020

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)

§ 17 kohdan 2 mukaan palvelujohtaja päättää palvelualueensa hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo on enintään 2 500 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tilaa Terveystalo Oy:ltä Mäntsälän ja Pornaisten alueen pitkäaikaishoidon piirissä olevien vanhusten perusterveydenhuollon tason lääkäripalvelut.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut