§ 16 Oppiportin oppimisympäristö terveydenhuollon ammattilaisille

KEUDno-2019-2082

Päätöspäivämäärä

14.2.2020

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön 17 §:n mukaan palvelujohtaja päättää tehtäviinsä kuuluvista hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista, joiden arvo ylittää 400 000 euroa mutta on enintään 2 500 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

Päätös

Päätän hankkia Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän käyttöön Oppiportti-lisenssin lisäosineen ja hyväksyä hankintasopimuksen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus syntyy vasta, kun kumpikin sopijapuoli on sen allekirjoittanut.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut