§ 20 Lääkehoitolupa lähihoitajan tehtävissä toimivalle lähihoitaja- tai sairaanhoitajaopiskelijalle sosiaali- ja terveystoimialalla

Lataa 

KEUDno-2021-12333

Päätöspäivämäärä

6.7.2021

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

§ 20 mukaan palvelujohtaja vastaa palvelualueensa henkilöstöstä, toiminnasta ja taloudesta

Päätös

Yhteenvetona totean, että yksikön (mm. kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden) toiminnan turvaamiseksi kesälomakaudella, voi lähihoitaja- tai sairaanhoitajaopiskelija antaa asiakkaalle/potilaalle valmiiksi annosteltuja, luonnollista tietä annettavia lääkkeitä mukaan lukien N- ja PKV-lääkkeitä annosjakelupussista/dosetista sekä muita luonnollista antoreittiä annettavia lääkkeitä saatuaan lääkehoitoluvan.

Allekirjoitus

Pirjo Laitinen-Parkkonen, vs. palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut