§ 22 Hoitotarvikejakelun toimintamallin muutos alueelliseksi palveluksi

Lataa 

KEUDno-2020-156

Päätöspäivämäärä

18.2.2020

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, terveyspalvelut ja sairaanhoito

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019, Yhtymävaltuusto 19.12.2019)

20§ kohdan 1 mukaan palvelujohtaja selvittää, arvioi ja seuraa jäsenkuntien väestön tarpeiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden kehitystä sekä laatii näiden perusteella johtopäätökset palveluiden saatavuutta, palvelutasoa, palvelurakennetta  ja kustannustasoa koskevia tavoitteita ja niiden toteuttamista koskevia toimenpiteitä varten
 

Päätös

Päätän, että alueellinen hoitotarvikejakelu toteutetaan muutoksen ensivaiheessa vaihtoehdon B mukaisesti.

Allekirjoitus

Susanna Pitkänen, vs palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Terveyspalvelut ja sairaanhoito