§ 3 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti - Si-Pu Oy

Lataa 

KEUDno-2019-197

Päätöspäivämäärä

22.3.2019

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosääntö ja delegointisääntö.

Päätös

Si-Pu Oy tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n 1 momentin  5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Si-Pu Oy täyttää yksityisistä sosiaalpalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson,​ että Si-Pu Oy:n palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään,​ Järvenpään,​ Mäntsälän,​ Nurmijärven,​ Tuusulan ja Pornaisten alueelle.

Päätös on voimassa 25.3.2019 alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista,​ lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalvelusita annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Erja Pentti, Palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut