§ 8 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti - Lassila&Tikanoja Toiminnan muutos

Lataa 

KEUDno-2019-180

Päätöspäivämäärä

28.3.2019

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen perustelut

Keski - Uudenmaan sosiaali - ja terveyspalveluiden  hallintosääntö ja delegointisääntö.

Päätös

Lassila&Tikanoja Oyj  tuottaa ainoastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n 1 momentin  5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja alihankkijana. Lassila&Tikanoja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson,​ että Lassila&Tikanojan palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään,​ Järvenpään,​ Mäntsälän,​ Nurmijärven,​ Tuusulan ja Pornaisten alueelle.

Päätös on voimassa 29.3.2019 alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista,​ lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kuntayhtymälle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Erja Pentti, palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut