§ 13 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Terveydelle Oyj

Lataa 

KEUDno-2019-238

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö ja delegointisääntö.

Päätös

 

Terveydelle Oy tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n 1 momentin  5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Terveydelle Oy täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson,​ että Terveydelle Oy:n tuottama palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään alueelle.

Päätös on voimassa 8.4.2019 alkaen toistaiseksi. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista,​ lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palveluntuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Erja Pentti, palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut