§ 12 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Viisi Vuodenaikaa

Lataa 

KEUDno-2018-1

Päätöspäivämäärä

10.4.2019

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sosiaali -ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallintosääntö ja delegointisääntö.

Päätös

Viisi Vuodenaikaa tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14§:n 1 momentin  5 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. Viisi Vuodenaikaa täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa ja asetuksessa (1053/2011) määritellyt edellytykset sekä muussa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä toiminnalle asetetut edellytykset. Katson,​ että Viisi Vuodenaikaa tuottama palvelu kuuluu kuntayhtymän valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Palvelutuottajan ilmoitus rekisteröidään Hyvinkään,​ Järvenpään,​ Mäntsälän,​ Nurmijärven,​ Tuusulan ja Pornaisten alueelle.

Päätös on voimassa 8.4.2019 alkaen toistaiseksi. Palvelutuottajan tulee ilmoittaa kuntayhtymälle toiminnan mahdollisista muutoksista,​ lopettamisesta tai vastuuhenkilön muuttumisesta. Lisäksi palvelutuottajan tulee toimittaa kunnalle vuosittain yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa edellytetty omavalvontasuunnitelma ja toimintakertomus.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Erja Pentti, Palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut