§ 7 Kotihoitopalvelun hankinta Keusoten alueelle

Lataa 

KEUDno-2020-8434

Päätöspäivämäärä

9.3.2021

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen peruste

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 25 §,108 § ja 110 §
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toimintasääntö, kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii kotihoitopalvelua Keusoten tuottaman kotihoidon täydentämiseksi edellä mainituilla perusteilla ja ehdoilla.

Allekirjoitus

Erja Pentti, palvelujohtaja  Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut