§ 16 Ikäihmisten palvelujen kehittämistoiminnan resursointia koskevan Sosiaalitaidon kanssa tehdyn sopimuksen irtisanominen

Lataa 

KEUDno-2020-4980

Päätöspäivämäärä

11.10.2020

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön §20 mukaisesti palvelujohtaja päättää palvelualueensa sopimuksista, sitoumuksista sekä hankinnoista (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46).
 

 

 

Päätös

Päätän irtisanoa liitteenä olevat sopimukset (5 kpl) ikäihmisten palvelujen kehittämistoiminnan resursoinnista, siten, että sopimusten viimeinen voimassaolopäivä on 30.6.2021. 

Allekirjoitus

Erja Pentti, palvelujohtaja 

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut