§ 39 Hinnantarkistus vuodelle 2020, ikääntyneiden tehostetun asumispalvelun puitesopimuksen ulkopuolella olevat asiakkaat/ Mehiläinen Oy Mäntsälä

Lataa 

KEUDno-2019-1537

Päätöspäivämäärä

28.11.2019

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännän §17 mukaisesti palvelujohtaja päättää palvelualueensa hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156).
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Edellä esitetyn mukaisesti hyväksyn puitesopimusten ulkopuolella sijoitettujen ikääntyneiden tehostetun hoidon asiakkaiden asiakaskohtaisten sopimusten hoito- ja hoivapalvelumaksuun 3 % nousun Mehiläinen Oy:n yllä mainituissa yksiköissä 1.1.2020 alkaen. 

Pyydämme toimittamaan vs. asumispalveluiden tarkastajalle (minna.wahlman@keusote.fi) tiedoksi puitesopimuksen piiriin kuuluvien yksiköiden uudet hinnat 30.11.2019 mennessä (vuokra euroa/kk, palvelumaksu ja ateriat euroa/vrk).
    
 

Allekirjoitus

Erja Pentti, palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut