§ 33 Asiantuntijapalvelun hankinta: kotona asumista tukevien palveluiden digisuunnitelma

Lataa 

KEUDno-2020-6042

Päätöspäivämäärä

8.6.2022

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22) mukaan Palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa sopimuksista, sitoumuksista sekä hankinnoista, milloin niiden arvo on enintään 2 500 000 euroa, sekä edellä mainittuja koskevista hankintaoikaisuista.

 

Kuvaus

Asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyn KeuDno-​2020-​5668 ja sopimuksen 2020.294.3 7.5.2021 mukaisesti palvelujen hankinta ja muu sopimuksenaikainen toiminta toteutuu tilaajan hankintapäätöksen mukaisen puitejärjestelyn ja vertailun perusteella syntyneen etusijajärjestyksen mukaisesti osa-​alueittain. Yksittäiset toimeksiannot toteutetaan tilaajan erillisellä tilauksella tai toimeksiantosopimuksella puitesopimuksen mukaisesti. Tilaaja voi tehdä suoria tilauksia hankintatarpeen kannalta soveltuvimmalta puitejärjestelypalveluntuottajalta. Palveluntuottajan valintaan vaikuttavat mm. toimeksiannon vaatima erityisosaaminen,​aikataulu ja referenssit. NHG Finland Oy on hyväksytty puitejärjestelyyn tuottamaan sopimuksen ja sen liitteenä olevan palvelukuvauksen osa-​alueeseen 3. kehittämishankkeiden asiantuntijapalvelut kuuluvia palveluita ja on osa-​alueen palvelujen tuottamisessa etusijajärjestyksessä 1. sijalla.

NHG Salivirta Oy:lta on pyydetty tarjousta asiantuntijapalvelutuesta Keusoten Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -valtionavustushankkeelle. Käytyjen tarkentavien keskustelujen jälkeen on saatu päivitetty tarjous 31.5.2022.

Tarjottu palvelu ja alustava työmääräarvio on yhteensä 28 htp ja tarjouksen enimmäiskustannukset ovat 26 250 euroa. Asiantuntijapalvelu koostuu seuraavista työvaiheista:

- Projektin aloitus ja tavoiteasetanta

- Nykytilan koostaminen ja työsuunnitelma

- Digitaaliset palvelupolut ja teknologioiden hallinta -työpajat

- Analyysi kehittämistoimenpiteistä ja priorisoinnista

- Tiekartta


Hanke on toteumapohjainen ja laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa sovittujen minimituntien ja mahdollisesti erikseen sovittujen ylittävien toteutuneiden tuntien perusteella, seuraavan kuukauden 15. päivä. Tämän kokonaisuuden mukainen työ toteutetaan ensisijaisesti kesä-lokakuun 2022 aikana. Projektinjohtomallista sovitaan tarkemmin Keusoten kanssa, ja sitä muokataan tarvittaessa.

NHG:n laskutus on sopimusaikana puitesopimuksen mukainen. Keusotella ei ole jatkuvaa tai koko hankkeen aikaista minimiostovelvoitetta NHG:lta, mutta NHG ja Keusote sopivat yhdessä kuukausittain seuraavan kuukauden minimituesta, jonka NHG sitoutuu toimittamaan ja joka laskutetaan minimin ja tilaajan hyväksymien ylittävien toteutuneiden tuntien perusteella. 

- Työmääräarviot sovitaan aina yksi kuukausi eteenpäin

- Mahdolliset lisätyöt työt laskutetaan hintaan 979 EUR + Alv per konsulttityöpäivä


 

Päätös

Päätän, että asiantuntijapalvelun tuki ostetaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeelle NHG Salivirta Oy:lta 31.5.2022 päivätyn tarjouksen mukaisesti. 

Allekirjoitus

Tiina Salminen, palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut