§ 26 Sivutoimi-ilmoituksen hyväksyminen

Lataa 

KEUDno-2019-1911

Päätöspäivämäärä

21.11.2019

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, MIELA

Päätöksen perustelut

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304, 18§

Kunnallinen yleinen virka-ja työehtosopimus 2018-2019, 4§

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosääntö, 13.12.2018, 34§

Päätös

Hyväksyn Johanna Tervasen sivutoimi-ilmoituksen takautuvasti 1.11.2019 alkaen. Sivutoimen hoitamiseen ei voi käyttää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän työaikaa.

Sivutoimen hoitaminen ei saa haitata päätoimen työtehtävien asianmukaista suorittamista eikä viranhaltija saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa olla kilpailevaa toimintaa eikä vaarantaa luottamusta päätoimen tehtävien hoidossa.

Allekirjoitus

Tiina Salminen, Palvelujohtaja

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote