§ 19 Asiakasyksikön käyttöoikeudet kirjaamiseen - sosiaalihuollon asiakasrekisteri

Lataa 

KEUDno-2020-10102

Päätöspäivämäärä

21.12.2020

Päätöksen tekijä

palvelujohtaja, MIELA

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän yhtymähallituksen 30.10.2018 § 120 päätöksen mukaan terveydenhuollon potilasrekisterin ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii vuoden 2019 alusta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä. Terveydenhuollon potilasrekisterin vastuuhenkilönä toimii kuntayhtymän johtaja ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin vastuuhenkilönä toimii aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelujen johtaja. Potilasrekisterin ja henkilöstöä koskevien rekisterien osalta tietojen luovuttamatta jättämisestä päättää siten kuntayhtymän johtaja.

Päätös

Päätän, että


-    asiakasohjausyksikön työntekijöiden sosiaalihuollon käyttöoikeudet järjestelmiin kirjaamiseen määritellään edellä kuvatulla/ olemassa olevalla tavalla. 
-    Kevään aikana selvitetään tulevien muutosten kustannusvaikutukset sekä mahdollisuudet toteuttaa muutoksia ennen uuden yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaa.
-    Kevään 2021 aikana asiakasohjausyksikön henkilöstö ja tietohallinto selvittävät asiakas- ja potilasrekistereihin ja tietosuojaan liittyvät epäkohdat 
-    Esitys tuodaan tietosuojan ja lakimiesten käsittelyyn ennen suunniteltujen toimien muutosta ja käyttöönottoa.
-    Kevään 2021 aikana myös tehdään toimenpiteet ja yhtenäistetään asiakas- ja potilastietojärjestelmien työnkulut ja käytettävät dokumentit 

Allekirjoitus

Tiina Salminen, palvelujohtaja, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut