§ 5 Esihenkilön virka, koulu- ja opiskelijaterveydenhoito

Lataa 

KEUDno-2022-9696

Päätöspäivämäärä

3.8.2022

Päätöksen tekijä

neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon koordinoiva esimies

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän esihenkilön vakituinen virka on ollut kahdesti haettavan 17.-31.3.2022 sekä 14-28.4.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivuilla. Viran kelpoisuusehtona oli terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op. Lisäksi tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa sekä alansa työkokemusta. 

Virkaa haki ensimmäisessä haussa 4 hakijaa, joista kaksi täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura-rekrytointijärjestelmästä. Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, joista toinen hakija ei saapunut haastatteluun. 

Virkaa haki toisessa haussa 5 hakijaa, joista 2  täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura-rekrytointijärjestelmästä. Haastattelun kutsuttiin 2 henkilöä. Haastattelijana toiimi esimies.

Päätös

Päätän, että:

Virka jätetään täyttämättä ja julistetaan uudelleen avattavaksi.

Allekirjoitus

Saija Numari, koordinoiva esimies (neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhoito)

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut