§ 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, lastensuojeun sijaishuolto Hyvinkää

Lataa 

KEUDno-2020-477

Päätöspäivämäärä

11.9.2020

Päätöksen tekijä

lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon esimies, Hyvinkää ja Nurmijärvi

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 9.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päätettäessä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta. 

Päätös

Päätän, että:

virka jätetään täyttämättä. 

Allekirjoitus

Päivi Jokinen,  vs. lastensuojelun päällikkö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut