§ 8 Toimintasääntö: Lastensuojelu

Lataa 

KEUDno-2019-343

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tulosaluepäällikön toimivalta on määritetty hallintosäännön 19§ ja 20§. Palveluiden tarkoituksenmukainen tuottaminen kuntayhtymän asiakkaille sekä palvelualueen organisaation toiminta edellyttää em. toimivallan siirtoa Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -vastuualueen viranhaltijoille.

 

Hallintosäännön 19§ mukaisesti tulosalueen päällikkö vastaa tulosalueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Tulosalueen päällikkö päättää hankinnoista, joiden arvo on enintään 400.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

 

Hallintosäännön 20§ mukaisesti lastensuojelulain (417/2007) 13§:n tarkoittamana johtavana viranhaltijana toimii lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö tai hänen määräämänsä laissa säädetyn kelpoisuuden omaava viranhaltija.

Päätös

Päätän siirtää hallintosäännön mukaista toimivaltaa Lastensuojelulain (417/2007) 13§:n mukaisten päätösten osalta seuraaville perhekeskuspalvelujen viranhaltijoille:

  1. Koordinoiva esimies (perhesosiaalityö, perhetyö ja kotipalvelu sekä sosiaali- ja kriisipäivystys)
  2. perhesosiaaliyön esimiehet
  3. sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimies 

sekä hankintojen osalta seuraaville viranhaltijoille:

  1. Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 100.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.
  2. Vastaanottokodin esimiehet, hankinnat, joiden arvo on enintään 30.000 euroa ja niitä koskevista hankintaoikaisuista.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon päällikkö Salin Suvi

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote