§ 43 Terva Care Oy Pienryhmäkoti Pihkalintu sijaishuollon suoraosto

Lataa 

KEUDno-2021-13715

Päätöspäivämäärä

11.8.2021

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017  § 36

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä hankkii lastensuojelun sijaishuollon suorahankintana Terva Care Oy Pienryhmäkoti Pihkalintusta edellä mainituin ehdoin, koskien lastensuojelun sijaishuollon päätöstä §210002/PJS. 

Allekirjoitus

Suvi Salin lastensuojelun päällikkö

Organisaatiotieto

Aik.miel.terv-, päihde-, sos.- ja lasten, nuorten ja perh. palv.