§ 20 Suorahankintapäätös Humana/Niittypolku perhekuntoutus

Lataa 

KEUDno-2021-8392

Päätöspäivämäärä

15.4.2021

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017  § 36

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii lastensuojelun sijaishuoltoa Humana Oy/Niittypolun perhekuntoutuksesta suorahankintana edellä mainituin ehdoin koskien lastensuojelun avohuollon päätöstä 2021/19. 

Allekirjoitus

Suvi Salin, lastensuojelun päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote