§ 41 Sosiaalityöntekijä määräaikaiseen sijaisuuteen, lastensuojelun avohuolto, Hyvinkää

Lataa 

KEUDno-2019-1869

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

 

 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon päällikkö päättää, että määräaikainen virka jätetään täyttämättä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päätettäessä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.

Allekirjoitus

Suvi Salin, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote