§ 6 Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä

Lataa 

KEUDno-2019-278

Päätöspäivämäärä

29.3.2019

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Virkaan ei ollut sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehdon täyttäviä hakijoita.

Päätös

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijän virka jätetään täyttämättä, koska hakija ei toistaiseksi ollut kelpoisuusehtoja täyttävä.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Suvi Salin, Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote