§ 32 Lastensuojelun avohuollon sijoitus MMP Avo- ja laitospalvelut Oy suoraosto

Lataa 

KEUDno-2021-10444

Päätöspäivämäärä

24.5.2021

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö: kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankintaohje: Yhtymähallitus 22.12.2020 § 198

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii lastensuojelun avohuollon palvelua suorahankintana MMP Avo- ja laitospalvelut Oy:ltä edellä mainituin ehdoin koskien lastensuojelun avohuollon päätöstä 2021/54/ML.

Allekirjoitus

Suvi Salin lastensuojelun päällikkö

Organisaatiotieto

Aik.miel.terv-, päihde-, sos.- ja lasten, nuorten ja perh. palv.