§ 12 Hankintapäätös suoraosto Humana Oy Niittypolun perhekuntoutusyksikkö

Lataa 

KEUDno-2020-9246

Päätöspäivämäärä

15.3.2021

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017  § 36

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 10.12.2019 § 178, Yhtymävaltuusto 19.12.2019 § 46)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 23.12.2020 § 161)

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii lastensuojelun sijaishuoltoa Humana Oy/Niittypolun perhekuntoutusyksiköltä suorahankintana edellä mainituin ehdoin koskien lastensuojelun sijaishuollon päätöksiä 2020/119/ML, 2020/120/ML ja 2020/121/ML.

Allekirjoitus

Suvi Salin Lastensuojelun päällikkö

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote