§ 55 HANKINTAPÄÄTÖS Pienryhmäkoti Hiivola (Sotema Oy)

Lataa 

KEUDno-2021-20854

Päätöspäivämäärä

29.11.2021

Päätöksen tekijä

lastensuojelun päällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän pienhankintaohje (hyväksytty 28.4.2021)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 27.8.2021 § 111)

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii lastensuojelun sijaishuoltoa Pienryhmäkoti Hiivola (Sotema Oy) suorahankintana edellä mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Suvi Salin Lastensuojelu päällikkö

Organisaatiotieto

Aik.miel.terv-, päihde-, sos.- ja lasten, nuorten ja perh. palv.