§ 3 Sosiaalityöntekijä Nurmijärven lastensuojelun avohuolto, määräaikainen virka

Lataa 

KEUDno-2022-11337

Päätöspäivämäärä

25.10.2022

Päätöksen tekijä

lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän sosiaalityöntekijän määräaikainen virka (6kk) on ollut haettavana 9-23.9.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalityöntekijän tutkinto. 

Virkaa haki määräaikaan mennessä yksi hakija ja hakija täytti säädetyt kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. Hakija haastateltu esihenkilön sekä sosiaalityöntekijän toimesta.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän määräaikaiseen virkaan on Maarit Havantola. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    määräaikaiseen sosiaalityöntekijän virkaan 30.4.2023 asti valitaa Maarit Havantola.
•    viran hoito alkaa sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.

Allekirjoitus

Mira Ropponen, lastensuojelun avohuollon esimies.

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut