§ 6 Lastensuojelun avohuollon suoraosto MMP Avo- ja laitospalvelut Oy

Lataa 

KEUDno-2021-18569

Päätöspäivämäärä

12.10.2021

Päätöksen tekijä

lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi

Päätöksen peruste

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän pienhankintaohje (hyväksytty 28.4.2021)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 27.8.2021 § 111)

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii lastensuojelun avohuollon kiireellisen sijoituksen palvelua MMP Avo- ja laitospalvelut Oy:ltä suorahankintana edellä mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Mira Ropponen lastensuojelun avohuollon esimies

Organisaatiotieto

Aik.miel.terv-, päihde-, sos.- ja lasten, nuorten ja perh. palv.