§ 1 Humana Oy perhekuntoutusyksikkö Niittypolku

Lataa 

KEUDno-2022-4928

Päätöspäivämäärä

14.2.2022

Päätöksen tekijä

lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi

Päätöksen peruste

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän pienhankintaohje (hyväksytty 28.4.2021)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii lastensuojelun avohuoltoa Humana Oy perhekuntoutusyksikkö Niittypolusta suorahankintana edellä mainituin ehdoin.

Allekirjoitus

Mira Ropponen Nurmijärven lastensuojelun avohuollon esihenkilö

Organisaatiotieto

Aik.miel.terv-, päihde-, sos.- ja lasten, nuorten ja perh. palv.