§ 2 Hankintapäätös suoraosto/Humana Oy Niittypolun perhekuntoutusyksikkö

Lataa 

KEUDno-2020-8219

Päätöspäivämäärä

2.3.2021

Päätöksen tekijä

lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi

Päätöksen peruste

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) § 25

Keski-Uudenmaan sote-kuntaytymän toimintasääntö  § 19,20

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hankintaohjeet: Yhtymähallitus 26.9.2017  § 36

Päätös

Päätän, että Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä hankkii lastensuojelun sijaishuoltoa Humana Oy Niittypolun perhekuntoutusyksiköstä suorahankintana edellä mainituin ehdoin koskien lastensuojelun avohuollon päätöksiä 77/2020/ML ja 78/2020/ML.

Allekirjoitus

Mira Ropponen Lastensuojelun avohuollon esimies

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote