§ 5 Sosiaalityöntekijän virka, Järvenpään lastensuojelun avohuolto

Lataa 

KEUDno-2022-10717

Päätöspäivämäärä

16.8.2022

Päätöksen tekijä

lastensuojelun avohuollon esimies, Järvenpää

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 31.1.2022 § 12)

Kuvaus

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän vakituinen virka on ollut haettavana 23.6-14.7.2022 välisen ajan. Virka on ollut ulkoisesti haettavana kuntayhtymän kotisivuilla sekä ulkoisilla rekrytointisivustoilla. Viran kelpoisuusehtona oli sosiaalityöntekijän tutkintoa. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa haussa huomioitiin myös alan opiskelijat viransijaisuuteen.

Virkaa haki määräaikaan mennessä 3 hakijaa, joista yksi hakija täytti säädetyt sijaiskelpoisen kelpoisuusehdot. Hakijoiden koulutus- ja työkokemustiedot löytyvät kokonaisuudessaan Laura -rekrytointijärjestelmästä. 

Haastatteluihin kutsuttiin hakemuksien ja ansiovertailun perusteella yksi hakija. Haastattelijoina toimivat lastensuojelun avohuollon esihenkilöt.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailujen perusteella sopivin kuntayhtymän sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen on Nea Nyström. Valittu on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna ollutta virkaa. Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Virassa noudatetaan koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu henkilö esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös

Päätän, että:

•    sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen valitaan Nea Nyström.
•    viran hoito alkaa sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.

Allekirjoitus

Marja-Leena Jääskeläinen, lastensuojelun avohuollon esihenkilö

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut