§ 14 Täyttämättä jättäminen

Lataa 

KEUDno-2019-951

Päätöspäivämäärä

4.7.2019

Päätöksen tekijä

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Virka avataan uudelleen-

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna Makkonen, vs. koordinoiva esimies.

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut