§ 8 Sosiaalityöntekijän virka, perheoikeudellinen yksikkö

Lataa 

KEUDno-2022-2631

Päätöspäivämäärä

4.2.2022

Päätöksen tekijä

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 25.5.2021 § 70, Yhtymävaltuusto 10.6.2021 § 22)
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintasääntö (kuntayhtymän johtaja 27.8.2021 § 111)

Päätös

Päätän, että:

•    virkaan valitaan sosiaalityöntekijä Sari Tuominen ja varalle nimi peitetty
•    viran hoito alkaasopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    viran koeaika on kuusi kuukautta.

Allekirjoitus

Johanna Alajoutsijärvi, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Organisaatiotieto

Yhtymän johto sekä strateginen kehittäminen ja tukipalvelut