§ 9 Sosiaalityöntekijän virka

Lataa 

KEUDno-2019-541

Päätöspäivämäärä

23.5.2019

Päätöksen tekijä

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

•    Perhesosiaalityön sosiaalityöntekijän määräaikaiseen virkaan valitaan Heli Kuusimäki.
•    Heli Kuusimäen viran hoito alkaa mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.
•    päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
•    Sosiaalityöntekijän viran koeaika on kuusi kuukautta.

 

Tämä päätös on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän asianhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna Makkonen, vs. koordinoiva esimies, perhekeskuspalvelut

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote