§ 12 Sosiaalityöntekijä, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys

Lataa 

KEUDno-2019-874

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän, että:

•   Sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijän virkaan valitaan Sini Vuojärvi.
•   Sini Vuojärvi aloittaa virassa 30.9.2019.
•   Päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja rikosrekisterin otteen.

•   Sosiaalityöntekijän virassa on kuudenkuukauden koeaika.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna Makkonen, vs. koordinoiva esimies

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote