§ 8 Sosiaalityöntekijä, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys

Lataa 

KEUDno-2019-705

Päätöspäivämäärä

20.5.2019

Päätöksen tekijä

lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies

Päätöksen perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosääntö (Yhtymähallitus 4.12.2018 § 156)
Keski-Uudemaan sote -kuntayhtymän delegointisääntö

Päätös

Päätän valitan sosiaalityöntekijään virkaan yhteiskuntatieteiden maisterin Laura Kiisken.

 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän asiainhallintajärjestelmässä.

Allekirjoitus

Minna Makkonen, vs. perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan sote